กิจกรรม รด.จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

๙ มกราคม ๒๕๖๐ "นศท.จิตอาสา" โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมกันระดมปัจจัยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


การทดสอบสมรรถภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การทดสอบสมรรถภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สถานศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบแรก)

ประกาศผลการทดสอบสมรรถภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบแรก)
สถานศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกรอบแรกไปรายงานตัวที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙